1.Teenusepakkujaks on Smart Diet OÜ

 • Registrikood: 14295370
 • Aadress: Heinamaa tee 19, Viimsi 74019 Eesti
 • E-post: info@heatervis.ee

2. Kliendiks on käesolevad kasutustingimused aktsepteerinud vähemalt 18-aastane füüsiline isik.

 • Klient kinnitab registreerides, et ta on vähemalt 18-aastane ja ei põe ühtegi ajutist ega kroonilist haigust.

3. Smart Diet OÜ pakub teenustena interneti vahendusel edastatavaid soovituslike personaalseid toitumissoovitusi ja soovituslikku menüüd.

4. Smart Diet OÜ pakub teenuseid isikutele, kes on terved ega põe ühtegi ajutist ega kroonilist haigust.

 • Smart Diet OÜ soovitab enne teenuste kasutama hakkamist konsulteerida arstiga.
 • Klient vastutab registreerides selle eest, et ta on terve.

5. Smart Diet OÜ ei paku meditsiiniteenuseid ega anna kliendi tervislikku seisundit või selle parandamist puudutavaid arstlikke nõuandeid.

6. Kasutaja vastutab enda loodud profiilis olevate kõikide andmete õigsuse ja kaasajastamise eest ning teadvustab endale, et nende andmete põhjal toimub talle toitumissoovituste jagamine.

7. Kasutaja teeb tema toitumist puudutavad lõplikud otsustused ise, kasutades selleks oma parimat äranägemist.

8. Smart Diet OÜ ei vastuta kliendi poolt tehtud kliendi toitumist puudutavate otsuste eest.

9. Smart Diet OÜ vastutab kliendile tekkida võivate kahjude eest üksnes ostetud toote hinna ulatuses.

10. Luues kasutajakonto leheküljel heatervis.ee, annab klient nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel.

 • Isikuandmete töötlemine on vajalik Smart Diet OÜ poolt pakutavate teenuste kvaliteetseks osutamiseks.
 • Isikuandmete vastutav töötleja on Smart Diet OÜ, registrikood 14295370, Heinamaa tee 19, Viimsi 74019 Eesti, e-post: info@heatervis.ee.
 • Smart Diet OÜ võib töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid:

Kliendi ees ja – perekonnanimi
Kliendi autentimisel kliendi poolt kasutatavad andmed tema autentimisel kasutavast kontost sotsiaalvõrgustikus.
Kliendi kontaktandmed
Kliendi posti ja e-posti aadress
Kliendi vanus, sugu, pikkus ja kehakaal
Kliendi kasutajatunnus ja salasõna
Kliendi IP-aadress
Kliendi teenuse kasutamise ajalugu
Kliendi treeningute andmed
Kliendi toitumiseelistused

 • Smart Diet OÜ kasutab Kasutaja isikuandmeid interneti teel edastavate personaalsete toitumissoovituste ja soovitusliku menüü koostamisel,
 • Smart Diet OÜ teenuse arenduseks ja turundustegevuseks.
 • Smart Diet OÜ hoiab Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses.
 • Smart Diet OÜ hoiab klientide andmeid privaatselt ning ei müü, jaga, ega anna üle ühelgi muul juhul kolmandatele osapooltele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.
 • Perelahenduse klientide andmeid näidatakse teistele sama pere liikmetele, kui klient on selleks andnud vastava nõusoleku.
 • Smart Diet OÜ võib kasutada klientide mittepersonaliseeritavaid andmeid turundustegevuses ja klient annab selleks nõusoleku, muuhulgas annab klient oma nõusoleku saada Smart Diet OÜ-lt turundusliku sisuga sõnumeid.
 • Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

11. Smart Diet OÜ jälgib kliendi kasutusharjumusi kasutades küpsiseid (ing. keeles cookies) ning võib teha vastavalt harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame.

 • Smart Diet OÜ võib kliendi kasutusharjumuste jälgimiseks kasutada kolmandate osapoolte teenuseid nagu näiteks Google või Facebook.
 • Soovi korral saab klient ennast eemaldada suunatud reklaamide näitamise süsteemist, külastades selleks Network Advertising Initiative lehekülge.

12. Smart Diet OÜ –le tehtavaid makseid vahendavad LHV pank, SEB pank ja Swedbank.

13. Smart Diet OÜ pakub raha tagasi garantiid 14 päeva jooksul peale makse tegemist.

 • Raha tagasi saamise soovi ei pea punktis 13 nimetatud tähtaja jooksul raha tagasi garantii realiseerimise korral põhjendama.
 • Raha tagasi garantii kehtib üksnes esimesele ostule uuelt kliendilt. Muudel juhtudel lepingu sõlmimisel rakendub kliendi suhtes kliendi poolne lepingust taganemise õigus 14 (neljateist) päeva jooksul arvates vastava lepingu sõlmimisest, mille vältel on kliendil õigus lepingust taganeda põhjust nimetamata.
 • Raha tagasi garantii õiguse või taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate vastava õiguse kasutamise kohta ära enne vastava tähtaja lõppu.
 • Lepingust tuleneva raha tagasi garantii õiguse või taganemisõiguse realiseerimiseks tuleb kliendil edastada ühemõtteline raha tagasi garantii või taganemise avaldus e-posti aadressile info@heatervis.ee.
 • Klient võib müügilepingust taganemiseks kasutada Justiitsministri poolt kehtestatud taganemise avalduse tüüpvormi.
 • Teenuse eest tasutud tasu tagastatakse 14 (neljateist) päeva jooksul arvates raha tagasi garantii realiseerimise või taganemisavalduse kättesaamisest Müüja poolt.
 • Raha tagastatakse samale maksevahendiga ja samale kontole, millelt tehti makse. Konto võib olla seotud pangakaartiga, olla pangakonto, millelt tehti makse või PayPal’i konto või muu sarnane konto.
 • Kinkekaardi abil teostatud ostu osas raha tagasi garantii õiguse realiseerimise korral tagastatakse raha kinkekaardi ostjale.
 • Raha tagasi garantii kehtib ainult ostudele, mis on teostatud läbi heatervis.ee veebilehekülje.
 • Lepingust taganemisõigus kehtib üksnes nende ostudele, mis on tehtud sidevahendi kaudu.

14. Kõik tekstid, andmed, retseptid, postitused vms heatervis.ee leheküljel on Smart Diet OÜ omand ja kaitstud autoriõigustega ning nende tsiteerimine, nendele viitamine või muul viisil avaldamine on lubatud vaid Smart Diet OÜ kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.

15. Juhul kui mõni käesolevate kasutustingimuste punkt osutub vastuolus olevaks seadusega, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste punktide kehtivust.

Veebipoe kasutustingimused

1.Üldtingimused

Veebilehel heatervis.ee töötav POOD on tervislikke eluviise toetavaid esemeid, retsepte, menüüsid, kirjandust, toidulisandeid jms. (edaspidi Tooted) müüv e – pood (edaspidi Pood) , mida haldab Smart Diet OÜ (edaspidi müüja);
Poest Toodete ostmisele kohalduvad käesolevad veebipoe kasutustingimused (edaspidi: veebipoe kasutustingimused) ja Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
Poest Tooteid ostev isik (edaspidi ostja) kinnitab Poest ostu sooritamisel oma nõustumist veebipoe kasutustingimustega.

2. Lepingu sõlmimine

 1. Müüja müüb ja ostja ostab Poes müügiks pakutavaid Tooteid;
 2. Müüja ja ostja vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest müüja arvelduskontole. Tooteid enne müügilepingu jõustumist (s.h. üksnes ostukorvi lisamisega või makse debiteerimisega ostja kontolt) ei broneerita.

3. Hind

 1. Müüdavate Toodete hinnad (koos käibemaksuga) on Poes avaldatud tootelehtedel.
 2. Müüja toimetab ostetud Toote kohale kulleri – või postiteenuse osutaja vahendusel ostja poolt ostu sooritamisel näidatud aadressile. Digitaalsete toodete puhul saab ostja toote kasutamiseks ligipääsu.
 3. Kauba kohale toimetamise kulud tasub Ostja vastavalt veebipoe kasutustingimuste punktis 6.2 märgitud hindadele.

4. Toodete saadavus, fotod ja kirjeldused

 1. Müüja teeb kõik endast mõistikult oleneva, et e-poes märgitud laoseisud vastaksid tegelikkusele, kuid ei saa välistada olukorda, milles tootelehel märgitud laoseis on ebaõige. Valitud Toote puudumise korral võtab müüja ostjaga esimesel võimalusel ühendust ning ostja saab valida järgmiste võimaluste vahel:
 2. ostuhinna tagastamine vastava soovi esitamisele järgneval tööpäeval;
 3. puudunud Toote asendamine samas väärtuses Toote vastu;
 4. Toote tellimine kesklaost, millisel juhul pikeneb Toote kohaletoimetamise aeg; Müüja teeb kõik endast mõistlikult oleneva, et fotod Toodetest oleksid elutruud, samas võivad fotod mõneti erineda Toodete tegelikust väljanägemisest;
 5. Müüja teeb kõik endast mõistlikult oleneva, et Toodete kirjeldused oleksid ammendavad ja täpsed, uuendades ja täiendades vajadusel Toodete infot regulaarselt, et tagada kirjelduste asjakohasuse, kuid vaatamata sellele võib Toodete kirjeldustes esineda ebatäpsusi.

5. Konto loomine

Konto loomine Toodete ostmiseks ei ole kohustuslik, kuid konto loomisega võivad kaasneda sooduspakkumised.

6. Toodete kohaletoimetamine

 1. Müüja toimetab ostetud Toote kohale Toote gabariitidele vastava pakina kas postiasutuste või kullerteenuse vahendusel.
 2. Toote kohaletoimetamise maksumus on 3,98 EUR ühe tellimuse kohta.
 3. Toode toimetatakse kohale 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates müügilepingu jõustumisest.
 4. Juhul kui Toode tagastatakse müüjale seoses ebaõige aadressi, hoiutähtaja möödumisega või muul ostjast oleneval põhjusel, hüvitab ostja müüjale Toote korduva saatmisega seotud kulud vastavalt veebipoe kasutustingimuste punktis 6.2. sätestatud hinnale.
 5. Tellitud Toode peab ostjani jõudma kahjustamata kujul ja suletud pakendis.
 6. Müüja poolne Toote kohaletoimetamise kohustus loetakse täidetuks Toodet sisaldava paki üleandmisel seda edastavale posti – või kullerteenuse osutajale või postitamisel ostja poolt näidatud aadressil paiknevasse postkasti.

7. Toote tagastamine (lepingust taganemine)

 1. Ostetud Toodet on ostjal õigus põhjust avaldamata tagastada lepingust taganemisega 14 (neljateist) päeva jooksul alates Toote kohaletoimetamisest ostjale. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui ostja saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.
 2. Toote tagastamiseks tuleb osjal edastada selget ja tingimusteta tagastamise soovi ja ostuarve numbrit sisaldav e-kiri e-posti aadressile info@heatervis.ee või postitada Toode müüjale koos ühemõttelise müügilepingust taganemise avaldusega. Ostja võib müügilepingust taganemiseks kasutada Justiitsministri poolt kehtestatud taganemise avalduse tüüpvormi.
 3. Toote tagastamisega seotud otsene kulu tuleb tasuda ostjal, välja arvatud juhul kui tagastatav Toode oli puudustega.
 4. Tagastatud Toote ostuhind ja kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja poolt valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) tagastaakse 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates ostetud Toote tagastamisest müüjale. Tagasimaksed teostatakse, kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui ostja on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks.
 5. Tagastatav Toode ei tohi olla kahjustunud. Kui tagastatav Toode ja/või Toote pakend on kahjustunud ja kahjustumine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud müüjast, on müüjal õigus tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine tagastatud Toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva Toote ostuhinnaga. Tasaarvestamiseks edastab müüja ostjale vastavasisulise avalduse.
 6. Tagastatav Toode ei tohi omada kasutamise märke. Kui selgub, et Toodet on kasutatud, juhindub müüja mõistliku kasutuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks. Müüjal on õigus tasaarvestada kasutamisest tingitud Toote väärtuse vähenemine ostja poolt Toote eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga.
 7. Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis ja koos hinnasiltidega. Võimalusel tuleb pakend avada viisil, et see ei kahjustuks. Juhul kui pakendit ei ole võimalik avada pakendit kahjustamata, ei pea tagastatav Toode olema originaalpakendis.

Pretensioonide esitamine õigus ja nõuetele mittevastava toote tagastamine

 1. Müüja vastutab Toote nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis olid Tootel selle üleandmise ajal ja ilmnevad kahe aasta jooksul arvates Toote ostja üleandmisest;
 2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav Toode müüja kulul;
 3. Müüja ei vastuta Tootel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud:
  Ostjast tulenevatel põhjustel;
  Toote mittesihipärase kasutamise tõttu;
  Toote kasutusjuhendis märgitud juhendi mittejärgimise või Tootele hoolduse mittetegemise tõttu;
 4. Juhul kui Toote mittevastavus ja puudused on tekkinud ostjast tuleneva asjaolu tõttu ja ostja on sellise Toote tagastanud müüjale, ei tagastata müüja ostjale Toote maksumust ega transpordikulusid, vaid tagastab toote ostjale postiga või kulleriga, ostja kulul.
  Toote põhjendatud tagastamise korral tagastab müüja ostja arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) tagastatud Toote maksumuse ja selle transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise) 14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasisaamise päevast;
 5. Teade Toote mittenõuetekohasusest ja puudustest tuleb müüjale saata kirjalikult müüja postiaadressile või e-postiga aadressile info@heatervis.ee viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Teatesse tuleb märkida:
  ostja nimi ja kontaktandmed
  kaebuse esitamise kuupäev
  toote puuduse täpne kirjeldus
  müüjale esitatav nõue (Toote asendamine või raha tagastamine)
  ostu sooritamist tõendava tellimuse või arve number.
 6. Vastavalt Tarbijakaitseseadusele on müüjal kohustus vastata ostja pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul.

8. Vastutus ja vääramatud jõud

 1. Müüja vastutab ostja ees ning ostja vastutab müüja ees käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses;
 2. Müüja ei vastuta ostjale tekitatud kahjude eest või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaolust, mida müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud);
 3. Müüja ei vastuta Toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast Toote üleandmist ostjale;
 4. Müüja vastutab ostja ees Toote müügihinna ja ostja poolt tasutud transpordikulude ulatuses.

9. Privaatsus

 1. Poe kasutamisega annab ostja nõusoleku müüjale enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel;
 2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Toodete pakkumiseks. Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kätte toimetamiseks, edastatakse posti – või kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses;
 3. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutelevõi kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus;
 4. Isikuandmete vastutav töötleja on müüja, s.o.Smart Diet OÜ, registrikood 14295370, aadress Heinamaa tee 19, Viimsi 74019 Eesti, e-post: info@heatervis.ee.

10. Tingimuste muutmine

 1. Müüjal on õigus Poe arengust tulenevalt ning Poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesoleva lepingu tingimusi ja hinnakirja muuta ja täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje heatervis.ee kaudu.
  Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel heatervis.ee. Telllimuse edastamise korral enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse müüja ja ostja vahel tekkinud õigussuhtele ostja poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevat lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti;
 2. Müüja jätab endale õiguse loobuda Toote müügist juhul kui Tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus Toote hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 200 EUR-i maksev Toode on müügis 5 EUR-iga).

11.Muud tingimused

 1. Käesoleva lepingu tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktides.
 2. Müüja ja ostja vahel seoses Toodete ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse ning müüjal Harju Maakohtusse.